Kiraya veren ve kiracı arasına oluşturulan hukuki bağ zaman içerisinde zarar görebilir. Kiraya verenin haklı sebebi olmadığı takdirde kira kontrat süresi boyunca kiracıyı mülkten tahliye edemez. Ancak kontrat süresi devam etse bile mülk sahibinin haklı sebepleri olduğu takdirde kiracı tahliye edilebilir, kira sözleşmesi feshedilebilir.

Kiracının Evden Çıkarıldığı Durumlar

Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi

Kiraya verenin mülkünü belirli süre zarflarında kiracıya faydalanma yetkisi yerdiği bunun karşılığında kira bedeli talep ettiği sözleşmenin en doğal sonucudur. Dolayısıyla kiracının kira bedelini zamnında ödememesi sözleşmeye aykırı hareket ettiği anlamına gelmektedir. Bu anlamda mülk sahibi hukuki yollara başvurarak kiracının tahliyesini sağlayabilir.

Kiracının İzinsiz Tadilat Yaptırması

Sözleşme şartlarına aykırı olarak mülk sahibinden izin almadan evde ciddi anlamda değişiklik yapmak tahliye sebebi sayımaktadır. Esaslı tadilat, tamirat ve yıkım varsa kiracı tahliye edilebilir. Ancak bu durumun sonrasında kiracının yeniden davet edilmesi gerekir. Eğer davet edilmezse kiracıya 1 senelik kira bedeli ile taşınma bedelinin ödenmesi gerekir.

Kiracının Mülkü Hor Kullanması

 Kiracının en büyük yükümlülüğü konuta gerekli özenle bakması ve kira bedelini zamanında ödemesidir. Bu sebep ile eğer kiracı kira bedelini süresinde ödememiş ise kiraya veren yazılı olarak kiracıya ihtarname gönderilmeli ve ödeme için en az 30 gün süre vermeli, ödenmemesi halinde tahliye işlemlerine başlanacağı ihtar edilmelidir. Verilen sürenin sonunda kiracı halen kira bedelini ödememiş ise kiraya veren tahliye talebinde bulunabilir. Benzer şekilde sözleşme maddelerine aykırı olarak kiracının mülkü hor, özensiz ve gelişigüzel kulanması mülke zarar vereceğinden kiracının tahliyesi hukuki yollara başvurularak talep edilebilir.

Ev Sahibinin İhtiyacının Doğması

Kiraya verenin ihtiyacı sebebi ile kiracının tahliyesi mümkündür. Konut ve işyeri gereksinimi sebebiyle tahliye, kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut gereksinimi doğması halinde talep edilebilir. İhtiyaç sebebi ile tahliye ancak kanunda belirtilen sürelerde tahliye davası açılması yolu ile yapılabilmektedir. Burada tahliye davasını süresinde açmak çok önemlidir.

Kiracının Tahliye Süresini Geciktirmesi

Kiracı eğer belirli bir tarihte konutu tahliye edeceğini belirten bir tahliye taahhüdünde bulunmuş ise bu tarihten itibaren 1 ay içerisinde kiraya veren icra takibi yolu ile veya tahliye davası açarak kiracısını tahliye edebilmektedir. Burada önemli olan tahliye taahhüdünün Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında belirtilmiş şekilde verilmiş olmasıdır. Aksi halde mahkemeler taahhüdü kabul etmeyecekler ve kiracının tahliyesi yapılamayacaktır.

Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Cihan Bina Yönetimi
Merhaba 👋
Kiracı Hangi Durumlarda Evden Çıkarılır? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?