Yaşam alanlarımızda bazen istenmeyen durumlar ile karşılaşabilir ve durumlar karşısında önlemler almak isteriz. Apartmanlarımızda , sitelerimizde veya binalarımızda kat sayısı ve daire sayısına göre çok fazla insan yaşamaktadır. Bu kalabalık ve yoğunluktan dolayı da illaki istenmeyen bazı sorunlar oluşabiliyor. Bazen istemsiz bazen de konforuna düşkün bazı insanlar diğer bina sakinlerini rahatsız edebiliyor. Bu durumda da apartmanda sorunlar kaçınılmaz oluyor. Peki böyle bir durumda karşılaştığımızda neler yapmalıyız ? apartman sakini şikayet dilekçe örneği gibi birçok merak edilen soruların cevabını aşağıda sizler için hazırladık. Gelin hep birlikte inceleyelim.

 

Apartman Şikayetleri Nereye Yapılır ?

 

Toplu ve kalabalık ortamlarda insan sayısının fazlalığı nedeni ile sorunlar kaçınılmaz bir durum olabiliyor. Toplu ortamlarda apartman , bina ve site yazılı olmayan fakat sözlü bir çok kural vardır. Ve bunlara uymamız gerekmektedir. Birde apartman yönetmeliği kuralları vardır. Bu kurallar haklarımızı savunmakta ve korumaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu, Kabahatlar Kanunu, Çevre Kanunu gibi kanunlarla ve apartman yönetmelikleriyle korunuyor. Apartmanda rahatsız eden veya şikayette bulunmak istediğimiz daireyi üç yere şikayet edebiliriz. Buralar ; Sulh Ceza Mahkemesi , belediye ve kolluk güçleridir. Apartman sorun ve problemlerimiz de sorunun uygunluğuna göre bu üç yere başvuruda bulunabiliriz.

 

Apartman Gürültüsü Şikayet Dilekçesi

 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ
ŞÜPHELİ
SUÇ
SUÇ TARİHİ

AÇIKLAMALAR

Şikayet olunan ……… şahıs ile …. Mahallesi, …. Caddesi, …. Sokak No: 1 Yıldız Apartmanında oturmaktayız. Şikayet olunan kişi benim oturduğum dairenin üst katında oturmaktadır. Yaklaşık 1 aydır bu kişi dairesinde yüksek sesle müzik dinlemekte ve gürültü çıkarmaktadır. Bu gürültü ve yüksek ses hemen hemen her gün yaşanmaktadır. Bu kişiyi yüksek ses çıkarmaması ve gürültü yapmaması defalarca uyarmama rağmen ısrarla aynı davranışlarını sürdürmeye devam etmektedir. Hakkınızda savcılığa şikayette bulanacağım diye de uyardım, bu uyarıdan sonra daha da ileri giderek geç saatlere kadar yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Bu durum okula gitmekte olan çocuklarımın da uykusuz kalmasına sebep olduğu gibi sağlıklarını da bozacak bir hal almıştır. Apartmanımızda bulunan diğer apartman sakinleri de bu durumdan rahatsızlık duymaktadırlar.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 sayılı kanun ve ilgili tüm mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Tanık beyanları ve sair tüm deliller.

NETİCE ve TALEP
Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında şüphelinin eylemine uyan TCK’nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için kamu davası açılmasını, saygılarımla arz ve talep ederim…/…/…..

Şikayetçi
(İsim Soyisim ve İmza)

 

Apartman Sakini Şikayet Dilekçesi

 

……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
DAVACI : (Yönetici Adı Soyadı,Adresi)
DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)
KONUSU : Kat maliki bulunan davalının bağımsız bölümünün……………….. (çekilmez hal yazılır)…………….sebebiyle mülkiyet hakkının devri.
OLAY : Yöneticisi bulunduğum……………ili…………..ilçesi
…………….mahallesi…………..caddesi………….sokakta …………ada………..parselde bulunan……kapı numaralı apartmanın……nolu bağımsız bölüm maliki olan davalının, …………….(çekilmez hal yazılır)……………sebebiyle,bağımsız bölümünün diğer kat maliklerine arsa payları oranında mülkiyet hakkının devredilmesi için işbu dava açılmış bulunmaktadır.
Diğer kat maliklerinin ad ve soyadları ile arsa paylarını gösteren liste ile yönetici olarak bu davayı açmama yetki veren Kat malikleri kurulunun kararı dilekçe ekinde sunulmuştur.
HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.25 ve ilgili mevzuat.
DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu
kararı,ihtarname ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEK : Davalı kat malikinin…….nolu bağımsız bölümünün dava
tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla,mülkiyetinin
diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve
yargılama giderlerinin davalıya Ödettirilmesini arz ve talep
ederim.(Tarih…../…../…….)
Davacı(Adı-Soyadı,İmza)
EKLER :
1- Kat maliklerinin,adı soyadı ve arsa payları listesi.
2- Yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararı

Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Cihan Bina Yönetimi
Merhaba 👋
Apartman Sakini Şikayet Dilekçesi ile ilgili bilgi almak ister misiniz?