Apartman görevlerinin de belirli hakları ve İş Kanununun hükümlerine tabidir. Görevlinin yıllık ücretli izin hakkı da 4857 sayılı İş Kanunu’na göre belirlenmektedir. Gelin birlikte göz atalım; kapıcı yıllık izin hakkı nedir ve izin süreleri nasıl hesaplanır?

 

Apartman Görevlisi Yıllık İzin Hakları 

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 53’üncü maddesine göre yıllık ücretli izin, işçinin o işveren bünyesindeki kıdemine göre belirlenir ve aşağıdaki şekildedir:

  • 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahildir) olan işçiler için en az 14 gün
  • 5 yıldan çok 15 yıldan az olan işçiler için en az 20 gün
  • 15 yıl (dahildir) ve daha çok olan işçiler için en az 26 gün

Bu süreler iş günü olarak hesaplanır ve haliyle yıllık izin süresinin içine giren resmi tatiller ile hafta tatilleri, yıllık izin süresinden düşülür.

İş Sözleşmesi


Madde 6 — Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde;
İş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeriadı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa
ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının
bulunması gerekir.


Çalışma Süresi ve Ara Dinlenmesi


Madde 7 — Çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63
üncü maddesindeki süreyiaksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiğizamandır. Kapıcı
konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresien çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesiçalışma süresinden sayılmaz.
Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir.


Ücret Ödemesi


Madde 8 — Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenir.
Hafta Tatili
Madde 9 — İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir.
Genel Tatil ve Ücreti
Madde 10 — 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş
veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.
Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47.maddesine uygun olarak ödenir.

Yıllık Ücretli İzin


Madde 1 — Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.

Geçici Kapıcı

 

Madde 12 — Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcıçalıştırılabilir.
Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.

Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Cihan Bina Yönetimi
Merhaba 👋
Apartman Görevlisi Yıllık İzin Hakları ile ilgili bilgi almak ister misiniz?